Заснована 17 серпня 1990 р.

Свій до свого – в цьому сила наша і нашої держави

 

 

 

 

Зареєстрована 21 листопада 1991 р. Петром та Олександром Бобиками, Василем Іванишиним

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи ДК № 1695 від 18.02.2004 р.

 

 

 

Головна

Історія

Наші книги

Новинки

Магазин

Прайс-лист

Читальня

Пишіть нам

 

* Ціни вказані від 01.01.2018 р. без урахування вартості доставки книги до адресата

( перелік усіх наших книг та книг ПП «Коло» на стор. «Прайс-лист» >>> )

 

 

Павло Штепа

 

Українець і москвин: дві протилежності. – 4 вид.

 

У цій книзі Павла Штепи - автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» - подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно- конфесійному та ін. аспектах.

Видання вирізняється величезним масивом залученої інформації, однозначністю інтерпретацій історичних та ін. фактів, безкомпромісністю авторської позиції. Тому - залежно від ставлення до української ідеї - воно викличе гарячий схвальний відгук в одних читачів і обурення в інших.

Нове видання книги «Українець і москвин» є відповіддю на військову окупацію України Росією, нескінченний потік антиукраїнських публікацій у Росії й Україні та на такі ж висловлювання багатьох російських політиків і московських п’ятиколонників на українській землі.

Адресоване науковцям, політикам, студентам, широкому загалові читачів.

Рік видання: 2014. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 688 с.

Обклад.: м'яка (папір крейдяний, 250 г/м кв., плівка глянц).

ISBN 9789665382249 (серія)

ISBN 9789665382492

Серія: «Постаті та ідеї»

Подивитись >>>

 Ціна: 150,00 грн.*

 

 

Національні лідери Европи: ідеологічні портрети

 

Журнали «Літературно-науковий вісник» і «Вісник», які виходили у Львові за ред. Д. Донцова у 1922–1932 і 1933–1939 рр., стали вагомим явищем в утвердженні правих, націоналістичних, ідей в Україні. Від 1934 р. як додаток до «Вісника» Д. Донцов видавав серію ідейних брошур під назвою «Книгозбірня «Вістника», у 1936 р. серія отримала підназву «Квартальник «Вістника». Тематично книжки поділялися на історичні портрети визначних політичних діячів і на суто ідеологічні студії, присвячені ширшим проблемам («Таємниця організації», «Патріотизм», «Дурман соціялізму» Д. Донцова та ін.). Сумарно вони формували важливі світоглядні принципи правої (націоналістичної і традиціоналістської) політичної філософії: культ героїки, ідеалізм, національну солідарність, елітаризм, волюнтаризм, християнський консерватизм тощо.

До збірника ввійшли головні брошури вісниківської серії біографічного змісту, доповнені класичним трактатом Нікколо Мак’явеллі «Володар» і студією видатного французького етнопсихолога Ґюстава Ле Бона «Завдання проводу», які увиразнюють історіософію націоналізму. Публікація цих матеріялів як документів часу дозволить об’єктивніше глянути на суспільно-політичну проблематику та ідейні тенденції міжвоєнної доби.

Видання рекомендується політологам, історикам, соціологам, широкому колу дослідників історії української політичної думки.

Рік видання: 2011. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 704 с., з іл.

Папір офсетн « Amber Graphic» (70 г/м. кв.). Обклад. тверда. Корінець круглий.

ISBN 9789665382126 (серія)

ISBN 9789665382027

Серія «Вісниківська бібліотека»

Подивитись >>>

Ціна: 180,00 грн.*

 

Дмитро Донцов

 

Літературна есеїстика

 

Постать Дмитра Донцова (1883–1973) – чільного українського мислителя і публіциста ХХ ст., – попри значну популярність у нашій культурі, залишається не до кінця пізнаною й оціненою. Може, як жоден инший український автор, цей великий генератор ідей і майстер стилю виявився залежним від певних стереотипів сприйняття. Натомість важко знайти инше ім’я ідеолога чи політичного діяча, літературного критика чи редактора, яке б могло дорівнятися до нього мірою впливу на потоки національної свідомісти і творчости, яке б з такою силою внутрішньої енергії розбурхувало українське культурне море.

У цій книзі зібрана есеїстика на літературні теми всіх періодів життя і творчости Д. Донцова, хоч її переважну частину становлять твори вісниківського періоду (1920–1930-ті рр.) та три збірки повоєнного часу: «Правда прадідів великих» (1952), «Поетка вогненних меж: Олена Теліга» (1953) і «Туга за героїчним» (1953). Цей масив вибраного достатньо повно передає концептуалістику та світоглядно-моральні основи творчости автора. Більшість есеїв передруковуються в Україні вперше.

Видання рекомендується літературознавцям і критикам, культурологам та філософам-естетикам, політологам і дослідникам української національної ідеї, студентам різних гуманітарних галузей, насамперед філологам і націологам, широкому колу шанувальників української культури.

Рік видання: 2010. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 688 с.

Обклад.: м'яка (картон Galerie Vision з тисненням, 235 г/м кв., плівка глянц).

ISBN 9789665382126 (серія)

ISBN 9789665382317

Серія «Вісниківська бібліотека»

Подивитись >>>

Ціна: 160,00 грн.*

 

 

Улас Самчук

 

Кулак. Месники. Віднайдений рай:

Роман, новели, оповідання

 

До книги вибраних творів визначного українського прозаїка Уласа Самчука ввійшли: соціяльно-психологічний роман „Кулак“ (1937), цикл героїко-реалістичних оповідань „Месники“ (1932), збірка модерністських новел „Віднайдений рай“ (1936), – які досі не перевидавалися в Україні. Кожне з них висвітлює маловідомі грані творчої палітри У. Самчука – автора інтелектуально-волюнтаристського дискурсу, майстра ускладненої форми малої прози. Пропонована книжка заповнює істотну лакуну в творчости письменника, який потужно вплинув на українську літературу і культурну свідомість міжвоєнної доби.

Цим виданням ВФ „Відродження“ розпочинає книжкову серію „Вісниківська бібліотека“, в якій планується випускати твори авторів, що були більшою чи меншою мірою пов'язані із журналом „Літературно-науковий вісник“ (від 1933 р. – „Вісник“), який виходив за редакцією Дмитра Донцова у міжвоєнний період. Вісниківство свого часу стало цілісним явищем у світоглядному й естетичному планах, визначально вплинуло на формування ідейної і моральної парадигми українського націоналізму XX ст., тому його традиція потребує широкого і всебічного висвітлення та неупередженого тлумачення.

Видання адресоване широкому колу читачів, шанувальникам та дослідникам українського красного письменства.

Рік видання: 2009. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 488 с.

Обклад.: м'яка (картон Galerie Vision з тисненням, 235 г/м кв., плівка глянц).

ISBN 9789665382126 (серія)

ISBN 9789665382133

Серія «Вісниківська бібліотека»

Подивитись >>>

Ціна: 120,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 7: Ідеологічна  та історіософська есеїстика (1923–1939 рр.)

 

До тому увійшли твори різного жанру, але близькі за проблематикою і концептуалістикою. Передусім їх об’єднує історична тематика, на матеріялі якої видатний ідеолог розгортав свої націософські теорії. Відтак том склали класичний трактат «Націоналізм» (1926), праці із серії «Книгозбірня Вістника»: «Кардинал Мерсьє: слуга Бога і нації» (1935), «Де шукати наших історичних традицій?»; історіософські есеї із календаря-альманаху «Дніпро» (Львів) за період 1923–1930 рр. та ідеологічна есеїстика із журналів «Літературно-науковий вістник» і «Вістник» (1931–1939 рр.). Особливості мови і стилю автора узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

Рік видання: 2014. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 420 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN  9789665382508 (Т. 7)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 8: Літературна есеїстика (1922–1958 рр.)

 

8-й том склали есеї на літературну тематику міжвоєнного і повоєнного періодів творчости Д.Донцова. Це книжка «Поетка українського Рисорджименто (Леся Українка)» (1922), «Поетка вогненних меж (Олена Теліга)» (1953) і «Дві літератури нашої доби» (1958), кращі літературні есеї за 1920–1930-і рр.. із журналів «Літературно-науковий вістник» і «Вістник». Особливості мови і стилю автора узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідеоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується літературним критикам і літературознавцям, культурологам і філософам, історикам і націологам, дослідника і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2015. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 372 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN  9789665382522 (Т. 8)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 9: Ідеологічна і культурологічна есеїстика (1948–1957 рр.)

 

Том склали книжки післявоєнного періоду творчости Д. Донцова: «За який такий провід?» (1948), «Московська отрута» (1955), «Туга за героїчним» (1953), «За яку революцію?» (1957) та окремі есеї, написані у 1940–1950 рр., які згодом увійшли до збірки «Хрестом і мечем» (1967). Загалом цей масив ідеологічної та культурологічної есеїстики представляє в головних проблемах ідейне завзяття автора того часу, коли він багато полемізував, боровся пером проти підступних викривлень та фальшувань визвольних концепцій українського націоналізму. Особливості мови і стилю Д. Донцова узгодженні із нормами сучасного українського мовлення й орфоргації, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетичні риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується політологам і політикам, філософам і культурологам, історикам і націологам, літературознавцям, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2015. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 366 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN 9789665382539 (Т. 9)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 10: Твори різних періодів

 

До 10-го тому увійшли твори Д.Донцова з усіх головних періодів його творчости, статті, есеї, рецензії з часописів «Праця», «Наш голос» (Львів), «Украинская жизнь» (Москва), «Літературно-науковий вістник», «Вістник» (Львів), «Державна нація» (Прага), «Вісник» (Нью-Йорк), «Клич нації» (Філадельфія), альманаху «Гомін України» (Торонто). У такому форматі книга ще раз відбиває світоглядну еволюцію автора, яку він пройшов разом із трансформаціями буремної епохи. Особливості мови і стилю автора узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується політологам і політикам, філософам і культурологам, історикам і націологам, літературознавцям, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2016. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 380 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN 9789665382546 (Т. 10)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

 

 

____________________

  * Ціна вказана без урахування вартості доставки книги до адресата.

 

1. Доставка «Укрпоштою» (посилкою) чи іншим Перевізником після отримання нами грошового переказу
через "Приват-24", на картку з картки через платіжний термінал, через касу в "Приватбанку"
на картковий рахунок 5168 7456 7852 9097 від фізичної особи іншій фізичній особі (Бабику Ігорю Мар’
яновичу)
як поповнення рахунку.

У всіх випадках  при бажанні замовити ту чи іншу книгу попередньо просимо зв’язатися з нами
електронною поштою (  e-mail >>>  ) або телефонами: 032-240-59-39; 093-655-71-45 для розрахунку вартості Вашого замовлення (вартість книг + вартість доставки).

 

Після проведення оплати, просимо Вас скинути «скан» перерахування на e-mail або надати інфу (місце та суму перерахування)
телефоном про факт відправлення Вами коштів.

 

 

Наверх

 

 

 

© Видавнича фірма «Відродження», 2017 р.                                     Всі права застережені                                                                            © І. Бабик, 2017 р.