Заснована 17 серпня 1990 р.

Свій до свого – в цьому сила наша і нашої держави

 

 

 

 

Зареєстрована 21 листопада 1991 р. Петром та Олександром Бобиками, Василем Іванишиним

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи ДК № 1695 від 18.02.2004 р.

 

 

 

Головна

Історія

Наші книги

Новинки

Магазин

Прайс-лист

Читальня

Пишіть нам

 

* Ціни вказані від 01.01.2018 р. без урахування вартості доставки книги до адресата

( перелік усіх наших книг та книг ПФ «Коло» на стор. «Прайс-лист» >>> )

 

 

Павло Штепа

 

Українець і москвин: дві протилежності. – 4 вид.

 

У цій книзі Павла Штепи - автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» - подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно- конфесійному та ін. аспектах.

Видання вирізняється величезним масивом залученої інформації, однозначністю інтерпретацій історичних та ін. фактів, безкомпромісністю авторської позиції. Тому - залежно від ставлення до української ідеї - воно викличе гарячий схвальний відгук в одних читачів і обурення в інших.

Нове видання книги «Українець і москвин» є відповіддю на військову окупацію України Росією, нескінченний потік антиукраїнських публікацій у Росії й Україні та на такі ж висловлювання багатьох російських політиків і московських п’ятиколонників на українській землі.

Адресоване науковцям, політикам, студентам, широкому загалові читачів.

Рік видання: 2014. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 688 с.

Обклад.: м'яка (папір крейдяний, 250 г/м кв., плівка глянц).

ISBN 9789665382249 (серія)

ISBN 9789665382492

Серія: «Постаті та ідеї»

Подивитись >>>

 Ціна: 150,00 грн.*

 

 

Національні лідери Европи: ідеологічні портрети

 

Журнали «Літературно-науковий вісник» і «Вісник», які виходили у Львові за ред. Д. Донцова у 1922–1932 і 1933–1939 рр., стали вагомим явищем в утвердженні правих, націоналістичних, ідей в Україні. Від 1934 р. як додаток до «Вісника» Д. Донцов видавав серію ідейних брошур під назвою «Книгозбірня «Вістника», у 1936 р. серія отримала підназву «Квартальник «Вістника». Тематично книжки поділялися на історичні портрети визначних політичних діячів і на суто ідеологічні студії, присвячені ширшим проблемам («Таємниця організації», «Патріотизм», «Дурман соціялізму» Д. Донцова та ін.). Сумарно вони формували важливі світоглядні принципи правої (націоналістичної і традиціоналістської) політичної філософії: культ героїки, ідеалізм, національну солідарність, елітаризм, волюнтаризм, християнський консерватизм тощо.

До збірника ввійшли головні брошури вісниківської серії біографічного змісту, доповнені класичним трактатом Нікколо Мак’явеллі «Володар» і студією видатного французького етнопсихолога Ґюстава Ле Бона «Завдання проводу», які увиразнюють історіософію націоналізму. Публікація цих матеріялів як документів часу дозволить об’єктивніше глянути на суспільно-політичну проблематику та ідейні тенденції міжвоєнної доби.

Видання рекомендується політологам, історикам, соціологам, широкому колу дослідників історії української політичної думки.

Рік видання: 2011. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 704 с., з іл.

Папір офсетн « Amber Graphic» (70 г/м. кв.). Обклад. тверда. Корінець круглий.

ISBN 9789665382126 (серія)

ISBN 9789665382027

Серія «Вісниківська бібліотека»

Подивитись >>>

Ціна: 180.00 грн.*

 

Дмитро Донцов

 

Літературна есеїстика

 

Постать Дмитра Донцова (1883–1973) – чільного українського мислителя і публіциста ХХ ст., – попри значну популярність у нашій культурі, залишається не до кінця пізнаною й оціненою. Може, як жоден инший український автор, цей великий генератор ідей і майстер стилю виявився залежним від певних стереотипів сприйняття. Натомість важко знайти инше ім’я ідеолога чи політичного діяча, літературного критика чи редактора, яке б могло дорівнятися до нього мірою впливу на потоки національної свідомісти і творчости, яке б з такою силою внутрішньої енергії розбурхувало українське культурне море.

У цій книзі зібрана есеїстика на літературні теми всіх періодів життя і творчости Д. Донцова, хоч її переважну частину становлять твори вісниківського періоду (1920–1930-ті рр.) та три збірки повоєнного часу: «Правда прадідів великих» (1952), «Поетка вогненних меж: Олена Теліга» (1953) і «Туга за героїчним» (1953). Цей масив вибраного достатньо повно передає концептуалістику та світоглядно-моральні основи творчости автора. Більшість есеїв передруковуються в Україні вперше.

Видання рекомендується літературознавцям і критикам, культурологам та філософам-естетикам, політологам і дослідникам української національної ідеї, студентам різних гуманітарних галузей, насамперед філологам і націологам, широкому колу шанувальників української культури.

Рік видання: 2010. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 688 с.

Обклад.: м'яка (картон Galerie Vision з тисненням, 235 г/м кв., плівка глянц).

ISBN 9789665382126 (серія)

ISBN 9789665382317

Серія «Вісниківська бібліотека»

Подивитись >>>

Ціна: 160,00 грн.*

 

 

Улас Самчук

 

Кулак. Месники. Віднайдений рай:

Роман, новели, оповідання

 

До книги вибраних творів визначного українського прозаїка Уласа Самчука ввійшли: соціяльно-психологічний роман „Кулак“ (1937), цикл героїко-реалістичних оповідань „Месники“ (1932), збірка модерністських новел „Віднайдений рай“ (1936), – які досі не перевидавалися в Україні. Кожне з них висвітлює маловідомі грані творчої палітри У. Самчука – автора інтелектуально-волюнтаристського дискурсу, майстра ускладненої форми малої прози. Пропонована книжка заповнює істотну лакуну в творчости письменника, який потужно вплинув на українську літературу і культурну свідомість міжвоєнної доби.

Цим виданням ВФ „Відродження“ розпочинає книжкову серію „Вісниківська бібліотека“, в якій планується випускати твори авторів, що були більшою чи меншою мірою пов'язані із журналом „Літературно-науковий вісник“ (від 1933 р. – „Вісник“), який виходив за редакцією Дмитра Донцова у міжвоєнний період. Вісниківство свого часу стало цілісним явищем у світоглядному й естетичному планах, визначально вплинуло на формування ідейної і моральної парадигми українського націоналізму XX ст., тому його традиція потребує широкого і всебічного висвітлення та неупередженого тлумачення.

Видання адресоване широкому колу читачів, шанувальникам та дослідникам українського красного письменства.

Рік видання: 2009. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 488 с.

Обклад.: м'яка (картон Galerie Vision з тисненням, 235 г/м кв., плівка глянц).

ISBN 9789665382126 (серія)

ISBN 9789665382133

Серія «Вісниківська бібліотека»

Подивитись >>>

Ціна: 120,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 1: Політична аналітика (1912–1918 рр.)

 

До першого тому спадщини Дмитра Донцова (1883-1973) ввійшли статті на політичні теми, написані у ранній період творчости автора. Окрім праць, що виходили брошурами, як "Сучасне політичне положення нації і наші завдання", "З приводу однієї єреси", "Енгельс, Маркс, Лассаль про "неісторичні" нації", "Міжнародне положення України і Росія" та "Українська державна думка і Европа", до книги увійшли статті з часописів "Дзвін" (Київ), "Украинская жизнь" (Москва), "Українська хата" (Київ), "Шляхи" (Львів). Загалом твори цього періоду демонструють світоглядну еволюцію автора від соціял-демократизму до національного волюнтаризму і консерватизму. Водночас вони є вагомою віхою у розвитку української політичної думки.

Спадщина Д. Донцова 1910-1920 рр. майже не перевидавалася і є знаною найменше. Більшість творів друкуються вперше. Редактори видання вдалися до узгодження особливостей мови і стилістики автора з нормами сучасного українського мовлення і правопису, застосувавши при цьому традиційні принципи українського правопису. Видання рекомендується політологам і політикам, історикам та етнологам, філософам і культурологам, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Видання рекомендується літературознавцям політологам і політикам, історикам та етнологам,  філософам і культурологам, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2011. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 328 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN 9789665382355 (Т. 1)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

 Ціна: 195.00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 2: Культурологічна та історіософська есеїстика (1911–1939 рр.)

 

Другий том вибраних творів Д. Донцова становлять статті й есеї на культурологічні та історіософські теми за 1911–1939 рр. Цей період охоплює три етапи світоглядної еволюції автора від соціял-демократизму через консерватизм до вольового націоналізму, тому у творах відбиті різні його зацікавлення, вартощі і способи трактування історії, політики й культури.

Окрім етапних брошур – «Модерне москвофільство» (1913), «Історія роз¬витку української державної ідеї» (1917), «Похід Карла ХІІ на Україну» (1918), «Мазепа і мазепинство» (1918), «Культура примітивізму» (1919), – до книги ввійшли твори, що друкувалися у журналах «Наш голос» (Львів), «Дзвін» (Київ), «Шляхи» (Львів), «Червона калина» (Львів), «Літературно-науковий вісник»» і «Вісник» (обидва – Львів). Усі праці, крім студії «Історія розвитку ук¬раїнської державної ідеї», передруковуються вперше. Переважна частина з них належить до пікового, «вісниківського» – 1922–1939 рр., періоду творчости Д. Донцова.

Особливості мови і стилю автора узгоджені з нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережено окремі – питомо національні, ідіоетнічні – риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується культурологам і філософам, історикам та етнологам, політикам і політологам, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2012. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 364 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN 9789665382386 (Т. 2)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

  Ціна: 195.00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 3: Ідеологічна есеїстика (1922–1932 рр.)

 

Третій том вибраних творів Д. Донцова склали статті й есеї ідеологічного змісту за 1922–1932 рр. Це був піковий період творчости автора, коли своїми ідейними впливами він кардинально змінив політичне мислення західних українців, сформулював світоглядні основи новітнього вольового українського націоналізму.

Поряд із брошурами «Що таке інтернаціоналізм?» (1927), «Політика принципіяльна і опортуністична» (1928), «Юнацтво і Пласт» (1928) до книги увійшли ідеологічні есеї переважно з журналу «Літературно-науковий вісник», який Д. Донцов очолив у 1922 р., а також по одному творові з видань «Дніпро» (Львів), «Державна нація» (Прага), «Смолоскипи» (Львів). Більшість праць передруковуються вперше.

Особливості мови і стилю автора узгоджені з нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується філософам і культурологам, історикам та етнологам, політикам і політологам, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2012. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 352 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN 9789665382447 (Т. 3)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 4: Ідеологічна есеїстика (1933–1939 рр.)

 

До четвертого тому вибраних творів Д. Донцова увійшли статті й есеї за 1933–1939 рр. Це був період особливої політичної і творчої активности автора як редактора журналу «Вісник», який інтенсивно формувалися й виражалися ідеї українського вольового націоналізму.

Книгу склали дві брошури: «Патріотизм» (1936) і «Партія чи орден? Об’єднання чи роз’єднання?» (1938) та есей «Євнухи доктрини» із книжки «Дурман соціялізму» (1936); есеїстка із журналу «Вісник». Усі твори подаються за першодруками, більшість із них перевидається в Україні вперше.

Особливості мови і стилю автора узгоджені з нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені окремі питомонаціональні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується філософам і культурологам, історикам та етнологам, політикам і політологам, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2013. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 340 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN 9789665382461 (Т. 4)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 5: Політична аналітика (1921–1932 рр.)

 

П’ятий том склали системна праця «Підстави нашої політики» (1921), яка включає ідеологічну, культурологічну та геополітичну проблематику, і статті на політичну тематику з журналу «Літературно-науковий вісник» за 1922–1932 рр. Загалом ці твори дають широку панораму поглядів Д. Донцова щодо міжнародної політики, оцінок української революції 1917–1920 рр., совєтської політики та ідеологічних течій в українському політичному житті, оцінок міжнародного комунізму. Сумарно ці праці визначально вплинули на формування стратегії, політичної тактики і світоглядних орієнтацій українського націоналістичного руху 1920–1930-х рр. у формах УВО, ГУНМ, СУНМ, ОУН, увиразнили ідейно-політичні струмені вольового націоналізму.

Особливості мови і стилю автора узгоджені з нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується політологам та політикам, філософам і культурологам, історикам та націологам, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2013. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 328 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN 9789665382478 (Т. 5)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 6: Політична аналітика (1933–1938 рр.)

 

До шостого тому увійшли статті й есеї Д. Донцова на політичну тематику, які друкувалися протягом 1933–1939 рр. в журналі «Вісник». Загалом вони подають широку картину ідейних інтерпретацій та оцінок головним ідеологом українського вольового націоналізму політичних подій в Україні й Европі у надскладний період їхньої історії. Це був вершинний етап творчости автора, тому публіцистична гострота, принципова критичність, стилістична вправність явлені у цих публікаціях в належній повноті.

Особливості мови і стилю автора узгоджені з нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується політологам і політикам, філософам і культурологам, історикам та націологам, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2014. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 380 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN 9789665382485 (Т. 6)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 7: Ідеологічна  та історіософська есеїстика (1923–1939 рр.)

 

До тому увійшли твори різного жанру, але близькі за проблематикою і концептуалістикою. Передусім їх об’єднує історична тематика, на матеріялі якої видатний ідеолог розгортав свої націософські теорії. Відтак том склали класичний трактат «Націоналізм» (1926), праці із серії «Книгозбірня Вістника»: «Кардинал Мерсьє: слуга Бога і нації» (1935), «Де шукати наших історичних традицій?»; історіософські есеї із календаря-альманаху «Дніпро» (Львів) за період 1923–1930 рр. та ідеологічна есеїстика із журналів «Літературно-науковий вістник» і «Вістник» (1931–1939 рр.). Особливості мови і стилю автора узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

Рік видання: 2014. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 420 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN  9789665382508 (Т. 7)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 8: Літературна есеїстика (1922–1958 рр.)

 

8-й том склали есеї на літературну тематику міжвоєнного і повоєнного періодів творчости Д.Донцова. Це книжка «Поетка українського Рисорджименто (Леся Українка)» (1922), «Поетка вогненних меж (Олена Теліга)» (1953) і «Дві літератури нашої доби» (1958), кращі літературні есеї за 1920–1930-і рр.. із журналів «Літературно-науковий вістник» і «Вістник». Особливості мови і стилю автора узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідеоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується літературним критикам і літературознавцям, культурологам і філософам, історикам і націологам, дослідника і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2015. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 372 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN  9789665382522 (Т. 8)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 9: Ідеологічна і культурологічна есеїстика (1948–1957 рр.)

 

Том склали книжки післявоєнного періоду творчости Д. Донцова: «За який такий провід?» (1948), «Московська отрута» (1955), «Туга за героїчним» (1953), «За яку революцію?» (1957) та окремі есеї, написані у 1940–1950 рр., які згодом увійшли до збірки «Хрестом і мечем» (1967). Загалом цей масив ідеологічної та культурологічної есеїстики представляє в головних проблемах ідейне завзяття автора того часу, коли він багато полемізував, боровся пером проти підступних викривлень та фальшувань визвольних концепцій українського націоналізму. Особливості мови і стилю Д. Донцова узгодженні із нормами сучасного українського мовлення й орфоргації, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетичні риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується політологам і політикам, філософам і культурологам, історикам і націологам, літературознавцям, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2015. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 366 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN  9789665382539 (Т. 9)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

Дмитро Донцов

 

Вибрані твори у 10 т.

Том 10: Ідеологічна і культурологічна есеїстика (1948–1957 рр.)

 

До 10-го тому увійшли твори Д.Донцова з усіх головних періодів його творчости, статті, есеї, рецензії з часописів «Праця», «Наш голос» (Львів), «Украинская жизнь» (Москва), «Літературно-науковий вістник», «Вістник» (Львів), «Державна нація» (Прага), «Вісник» (Нью-Йорк), «Клич нації» (Філадельфія), альманаху «Гомін України» (Торонто). У такому форматі книга ще раз відбиває світоглядну еволюцію автора, яку він пройшов разом із трансформаціями буремної епохи. Особливості мови і стилю автора узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

Видання рекомендується політологам і політикам, філософам і культурологам, історикам і націологам, літературознавцям, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Рік видання: 2016. Формат: 70х108 1/16. Обсяг: 380 с.

Папір офсетн. Обклад.: тверда (з тисненням).

ISBN  9789665382546 (Т. 10)

ISBN 9789665382362

Подивитись >>>

Ціна: 195,00 грн.*

 

 

Наталена Королева

 

Без коріння. Во дні они. Quid est Veritas? (Що є істина):

Повість, роман, новели, оповідання, спогади

 

Авторка належить до найориґінальніших українських письменників XX ст., її творчість десятиліттями була заборонена в совєтській Україні через християнську і національну зорієнтованість. До книжки увійшли твори на автобіографічну і євангельську тематику: повість «Без коріння» – про юнацьке сприйняття Києва напередодні Першої світової війни, збірка оповідань «Во дні они», в яких поетично зображено духовну ситуацію в Юдеї часів Христа, роман «Quid est Veritas?» («Що є істина?»), в якому подано художню версію теми сприйняття европейськими народами євангельського слова; новели, оповідання, спогади. У стильовому плані – це цікавий варіянт літератури «консервативного модернізму», неоромантичне ствердження сили духу і туга за надзвичайним, в ідейному – це українська концепція «католицького відродження», віра в потребу вічного релігійного і морального піднесення. Більшість творів перевидаються в Україні вперше.

Книжка адресована всім шанувальникам українського красного письменства.

Рік видання: 2007. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 672 с., з іл.
Обклад.: м'яка (картон Galerie Vision з тисненням, 235 г/м кв., плівка глянц).

ISBN 9789665382256 (серія)

ISBN 9789665381853

Серія: «Український модерн»

Подивитись >>>


Ціна: 90,00 грн.*

 

 

Упорядник, вступна стаття В. П. Саєнко;
науковий редактор С. А. Гальченко

 

Наталя Кузякіна

Автопортрет, інтерв'ю, статті з історії і теорії драми; україністика,

лесезнавчі і театрознавчі студії; русистика, компаративістика; рецензії;

контроверсійна історія літературного процесу 1950–1990 рр. крізь призму незаанґажованої
та ідеологічно голобельної критики; спогади

 

Наталя Борисівна Кузякіна – відомий український і російський літературознавець, театрознавець, критик, член НСПУ, доктор мистецтвознавства. У восьми розділах (ІІ–ІХ) цієї книжки вміщені репрезентативні (хоч і не всі) праці дослідниці драматургії ХХ ст.; персоналій письменників; відкриття архівів КДБ, що демонструють невідомі сторінки долі Миколи Куліша, його одеського періоду життя і творчості; лесезнавчі і компаративні студії; а також рецензії на книги і театральні вистави. У розділі першому представлений автопортрет (СіЧ), інтерв’ю. Розділ десятий складає рго і contra спрямований інтерпретаційно-критичний дискурс, присвячений публікаціям Н. Б. Кузякіної, що дає уявлення про ідеологічну заанґажованість радянських критиків і про однобічність ведення тогочасних дискусій. Одинадцятий розділ являє собою меморіальну частину, адресовану Н. Б. Кузякіній, у котрій постає принципова і чесна, талановита і працьовита дослідниця на ниві філології і мистецтвознавства.

Книжка зацікавить не лише науковців-україністів, русистів, компаративістів, критиків, теоретиків і практиків мистецтвознавчої галузі, але й усіх, хто захоче глибше збагнути специфіку літературного життя 1950–1990 рр. і психологію людини безкомпромісного служіння своєму покликанню – Науці.

 

Рік видання: 2008. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 576 с., з іл.

Папір офсетн. (Amber, 70 г/м кв.). Обклад.: тверда, плівка глянц.

ISBN 978-966-538-233-15382010

Серія: «Cogito: навчальна класика»

Подивитись >>>

Ціна: 125,00 грн.*

 

 

Іван Франко

 

Нарис історії українсько-руської літератури. (До 1890 р.). З остатніх десятиліть XIX в.

 

Видання відкриває серію «Золота Франкіяна», у якій планується випустити особливо значущі наукові, художні та публіцистичні твори Івана Франка, насамперед ті, що були замовчувані у совєтську добу або обійдені увагою видавництв. До першої книжки серії ввійшли дві історико-літературні праці І. Франка – «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.» та «З остатніх десятиліть XIX в.», які становлять цілість із визначеної теми. Обидві студії містять винятково багатий фактологічний матеріял, проникливий аналіз літературного процесу, влучні оцінки художніх творів, несуть низку вартісних узагальнень щодо української культури. Ці праці стали віхами в історії розвитку українського літературознавства.

Книжка адресована учням ліцеїв і коледжів, студентам-гуманітаріям, літературознавцям і літературним критикам, широкому колу дослідників та шанувальників української культури.

Рік видання: 2008. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 464 с.

Обклад.: м'яка (картон Galerie Vision з тисненням, 235 г/м кв., плівка глянц).

ISBN 9789665382096

Серія: «Золота Франкіяна»

Подивитись >>>

Ціна: 120,00 грн.*

 

Михайло Рудницький

 

Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке «Молода Муза»?

 

Постать Михайла Рудницького є знаковою для української культури XX ст., передусім для літературної критики. Великий талант обсерватора, тонкого аналітика поєднався у нього з колосальною ерудицією, жвавістю творчої натури.

До збірника ввійшли дві найкращі теоретичні праці автора – «Від Мирного до Хвильового» (1936) і «Між ідеєю і формою» (1932) та стаття «Що таке «Молода Муза»?» (1937). Сумарно ці студії дають широке трактування питань естетики художньої літератури, поетики тексту, проблем творчости та особливостей українського літературного модернізму. Невимушена легкість стилю, вміння побачити в дрібному глобальне, інтелектуальна вигостреність письма, дотепність, европейський культурний світогляд – усе це забезпечує доробкові М. Рудницького непроминальну актуальність і потужну збуджувальну енергетику естетичної думки, робить його студії класикою теорії літератури в українській науці.

Видання рекомендується студентам-філологам, викладачам та вчителям української літератури, літературознавцям і критикам, культурологам і філософам-естетикам, загалом широкому колу шанувальників і дослідників української культури.

Рік видання: 2009. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 502 с.

Обклад.: м'яка (картон Galerie Vision з тисненням, 235 г/м кв., плівка глянц).

ISBN 9789665382232 (серія)

ISBN 9789665382010

Серія: «Cogito: навчальна класика»

Подивитись >>>

Ціна: 120,00 грн.*

 

Інна Приймак

 

Любов Яновська у дзеркалі доби кінця ХІХ – початку ХХ ст.: відома і невідома

 

У монографії на основі архівних та маловідомих джерел відтворено життя і творчість видатної української письменниці, громадської діячки Любові Яновської (1861–1933). Оригінальна самобутня спадщина досліджується у тісному зв’язку з естетико-філософськими поглядами кінця ХІХ – початку ХХ ст., співвіднесенні з літературно-культурним націо-нальним та європейським контекстом доби.

Для науковців, вчителів, студентів, а також тих, хто цікавиться українською літературою та культурою.

Рік видання: 2011. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 208 с.

Обклад.: м'яка (крейдяний, 300 г/м кв., плівка глянц).

ISBN 9789665382348

Подивитись >>>

Ціна: 45,00 грн.*

 

Павло Штепа 

 

Мафія і Україна

У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях  розповідається про ді­яль­ність манiпулятора свiтової гри двох останнiх третин двадцятого столiття – всесвiтньої ма­фiї – страш­ної фiнансової потуги, яка поєднує в собi наймахровiший фiнансовий капiталiзм з псевдо­соцiа­лiстичною iдеологiєю i по сутi становить собою єдине цiле, попри свiй умовний розподiл на захiдний „лiберальний демократизм“ та московський комунiстичний тоталiтаризм. Це видання присвячується в пам’ять 70-річчя сумної дати в історії Українського народу – голодомору 1932–1933 рр., а також всім борцям, що віддали своє життя за волю України.

Книга розрахована як на фахівців – істориків, політологів, так і на широкого масового читача.

 

Рік видання: 2002. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 408 с.

Обклад.: мяка (папір 250 г/м кв., крейд., припрес. плівкою).
ISBN 9669511852

Подивитись >>>

Ціна: 95,00 грн.*

 

Павло Штепа

 

Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість. – 9 вид.

 

У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях численних російських та закордонних авторів аналізуються передумови, витоки, закономірності виникнення, розвитку і занепаду Російської імперії. Автор з позицій патріота України всебічно розглядає історичне підґрунтя визвольних змагань свого народу за здобуття незалежності, створення української держави, пророкує їхнє переможне завершення. Ця книга є скороченим варіантом видання 1968 року, здійснене в Торонто (Канада). Зокрема, вилучено ряд використаних автором матеріалів тогочасної радянської преси, які спростовані плином часу, втратили свою актуальність.

Книга розрахована як на фахівців – істориків, політологів, так і на широкого масового читача.

Рік видання: 2012. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 416 с.

Обклад.: тверда (повноколірна, плівка глянц.).

ISBN 9789665382430

Наклад реалізований. Готується до друку 10-е видання

 

 

Лепкий Богдан

 

Мазепа: Трилогія. Кн 3: Мотря

 

У книзі вміщено перший і другий томи повісті «Мотря»,  що входить до історичної епопеї «Мазепа» класика української літератури Богдана Лепкого (18721941). Твір відби-ває реалії життя в Україні мазепинської доби з її складністю, героїкою, трагізмом. Нинішніх, як і попередніх, українських читачів повість «Мотря» приваблює високомистецьким зображенням непересічних історичних постатей та взаємин між ни-ми, їх відповідей на виклики долі, їхнього ставлення до обов'язку перед Україною. Твір звучить на диво по-сучасному – змінюються історичні обставини, але незмінними залишаються почуття і прикмети людей: любов і ненависть, героїзм і нікчемність, жертовність і продажність, ідеалізм і меркантильність…

Видання адресоване широкому колу читачів, які цікавляться минулим України та її  красним письменством.

 

Рік видання: 2006. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 496 с., 8 іл.
Обклад.: тверда (папір 115 г/м кв., крейд., припрес. матовою плівкою, картон 2 мм).

ISBN 9665381768

Подивитись >>>

Ціна: 150,00 грн.*

 

Лепкий Богдан

 

Мазепа: Трилогія. Кн 2. Полтава

 

У книзі вміщено повісті, які склали другу книгу "Полтава" з історичної епопеї "Мазепа" класика української літератури Богдана Лепкого (1872-1941). Твір відбиває складність, героїку і трагізм мазепинської доби під час фатальної для України Полтавської битви. Високий патріотизм і зрадництво, героїзм і нікчемність, шляхетність і ницість, людино-любство і людиноненависництво - все це в органічному поєднанні з майже документа-льним описом конкретних історичних осіб і подій не залишає байдужим нашого сучасни-ка, викликає асоціації з нинішнім буттям України й українців.Видання адресоване широкому колу читачів, які цікавляться минулим України та її  красним письменством.

 

Рік видання: 2005. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 528 с., 10 іл.
Обклад.: тверда (папір 115 г/м кв., крейд., припрес. матовою плівкою, картон 2 мм).

ISBN 9665381679

Подивитись >>>

Ціна: 150,00 грн.*

 

Марк Солонин

 

Бочка и обручи, или когда началась Великая Отечественная война?

 

В книге рассматривается начальный период войны между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом.  На основе данных, извлеенных из ранее засекреченных документов и материалов, а также анализа научно-исторической и мемуарной литературы автор опровергает устоявшиеся и новые мифы о причинах катастрофических поражений Красной Армии в первые месяцы войны, дает объективную, глубокую аргументированную трактовку хода военных событий. Первостепенное внимание уделено человеческому фактору.      

Книга предназначена историкам и всем, кто интересуется Второй мировой войной.

Предметом дослiдження є трагiчнi для Росiї й України подiї лiта 1941 р. Незважаючи на неминучу для серйозної воєнно-iсторичної роботи пере-вантаженiсть тексту iнформацiєю, книга цiлком читабельна завдяки наявностi внутрiшньої, iнтелектуальної iнтриги. Читачеві пропонується не сухий виклад подiй, а послiдовний ланцюг питань, вiдповiдi на якi, читач має знайти разом з автором. На Українi книга з’явилася пiсля того, як 18 росiйських видавництв вiдмовилися взяти її до публiкацiї: вона виявилася "непрохiдною" для сучасної, нiбито демократичної, “путiнської” Росiї.

 

Російською мовою. Рік видання: 2004. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 448 с.
Обклад.: тверда (папір 115 г/м кв., крейд., припрес. плівкою, картон 2 мм).

ISBN 9665381474

Подивитись >>>

Ціна: 140,00 грн.*

 

За ред. О. Лисяка, доповнене

 

Броди

Видання присвячене участi дивiзiї „Галичина“ – майбутньої Першої Української дивiзiї Української Нацiональної Армiї у битвi пiд Бродами в липнi 1944 р. Книжка укладена за виданнями: „Броди“. Збiрник статей i нарисiв за редакцiєю О. Лисяка.– Мюнхен: Видання Братства кол. Воякiв Першої УД УНА, 1951 та „Бiй пiд Бродами (збiрник статей у тридцятилiття)“.– Нью-Йорк: Видання Братства кол. Воякiв I-ї Української Дивiзiї Української Нацiональної Армiї, 1974, матерiалами з сайтiв в Iнтернетi: www.geocities.com/ galicia­divi­sion, www.infoukes.com/gali­cia­di­vision, 14thss.cjb.net. Авторами статей, нарисiв i спогадiв є голова Вiйськової Управи проф. В. Кубiйович, генерал-хорунжий П. Шандрук, нач. штабу Дивiзiї майор В. Д. Гайке, офiцери Дивiзiї, учасники боїв. Тексти iлюстрованi мапами, схемами, свiтлинами. Мову авторiв збережено без змiн.

Видання адресоване iсторикам, вiйськовикам, широкому загаловi читачiв.

 

Рік видання: 2003. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 176 с., з іл.
Обклад.: м
яка (папір 250 г/м кв., крейд., припрес. плівкою).

ISBN 9665381415

Подивитись >>>

Ціна: 50,00 грн.*

 

Павло Дзіковський, Олексій Миронов, Павло Солодько, упоряд.

 

Новели Помаранчевої Революції

 

Попри певну конюктурність теми, сподіваємось, однак, що ця книжка буде дійсно цікавою. Це не памятка і не сувенір це, властиво, книжка для читання. В ній зібрані нариси очевидців та учасників "Помаранчевої Революції" в Україні – враження, настрої, фіксація подій. Тільки найцікавіше! Добірка сформована, переважно, з текстів, які під час описуваних подій публікувались на серверах maidan.org.ua, obkom.net.ua, pravda.com.ua, yanukovich.nm.ru, politikan.com.ua, obozrevatel.com та doslidy.narod.ru

Тексти приводяться в ориґіналах - українською, російською та, трішечки, польською і білоруською мовами.

 

Рік видання: 2005. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 264 с..
Обклад.: м
яка (картон Стромкард (“льон”) 240 г/м кв., лак).

ISBN 9665381652

Подивитись >>>

Ціна: 70,00 грн.*

 

Ярослав Радевич-Винницький, упор.

 

Кривава Книга

Видання являє собою передрук „Крівавої книги“, яка вийшла двома частинами у 1919 і 1921 роках у Відні. Матеріалами книги екзиль­ний уряд УНР доводив світові, що За­хідна Україна не може зали­ши­тись у скла­ді Польщі, бо це й на­далі оз­начатиме терор і етноцид з поль­сь­кої сторони та без­компро­місний опір з української.

 

Рік видання: 1994. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 280 с.
Обклад.: тверда, припрес. плівкою.

ISBN 5770747862

 

Ціна: 50,00 грн.*

 

Пітер Мейл

 

Звідки я знайшовся?

 

З середини нашого століття у цивілізованому світі приділяється значна увага статевому вихованню дітей. Видається відповідна дитяча література. Запропонована для дітей книга П. Мейла видавалась кілька разів англійською мовою, вона видана в країнах Прибалтики, вийшла російською мовою. Одержання в ранньому віці правдивої відповіді на поставлене у книжці запитання виправдане тим, що в дитини молодшого віку та у школярів початкових класів ще не пробудились природні інстинкти. Книжка викликає у них значний, але здоровий інтерес і не приведе до небажаних захоплень.

Книгу можна використовувати і в якості ілюстративного матеріалу на уроках по статевому вихованню у школі.

 

Рік видання: 1993. Формат: 60х84 1/8. Обсяг: 40 с.
Обклад.: м
яка (папір 200 г/м кв., офсетн.).

ISBN S1200421205

Ціна: 50,00 грн.*

 

Життя Ісуса Христа

 

Мета цієї книги – зобразити для ді­тей до­шкільного віку і учнів почат­кових, се­ред­ніх класів дійсне життя Ісуса Христа на землі, як воно опи­сане в Но­во­му Запо­ві­ті. Книга в ілю­стра­тивній формі показує всі го­лов­ні події із життя Ісуса Христа – Сина Божого.

Книга послужить збагаченню пі­знан­ня читача про життя та діяльність Ісуса Хрис­та і буде дуже корисною шко­ля­рам для ви­вчення предмету "Християнська етика".

 

Видання Києво-Галицька Митрополія. Український  фонд культури

Рік видання: 1991. Формат: 60х84 1/16. Обсяг: 136 с.
Обклад.: м
яка (папір 200 г/м кв., крейд., припрес. плівкою).

ISBN відсутній

Подивитись >>>

Ціна: 40,00 грн.*

 

 

____________________

  * Ціна вказана без урахування вартості доставки книги до адресата.

 

1. Доставка «Укрпоштою» (посилкою) чи іншим Перевізником після отримання нами грошового переказу
через "Приват-24", на картку з картки через платіжний термінал, через касу в "Приватбанку"
на картковий рахунок 5168 7456 0563 6858
від фізичної особи іншій фізичній особі (Бабику Ігорю Мар’яновичу)
як поповнення рахунку.

У всіх випадках  при бажанні замовити ту чи іншу книгу попередньо просимо зв’язатися з нами
електронною поштою (  e-mail >>>  ) або телефонами: 032-240-59-39; 093-655-71-45 для розрахунку вартості Вашого замовлення (вартість книг + вартість доставки).

 

Після проведення оплати, просимо Вас скинути «скан» перерахування на e-mail або надати інфу (місце та суму перерахування)
телефоном про факт відправлення Вами коштів.

 

 

Наверх

 

© Видавнича фірма «Відродження», 2015 р.                                     Всі права застережені                                                                            © І. Бабик, 2015 р.